Strona prawna

Polityka prywatności sklepu internetowego SafeStock.pl

Polityka prywatności i cookies

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest: SafeStock sp. z o.o. (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Jana Kochanowskiego nr 12, 31-127 Kraków
 • przez e-mail: info@safestock.pl
 • telefonicznie: (+48) 608 659 925 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych 

Twoje dane osobowe, których zakres jest każdorazowo wskazywany podczas ich zbierania, będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, w tym:
  • założenia (rejestracji) konta w Sklepie internetowym i jego prowadzenia, 
  • zawierania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Ciebie w Sklepie internetowym oraz ich wykonania (podstawę prawną przetwarzania w odniesieniu do powyższych czynności stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • zwrotu i wymiany produktów zakupionych w Sklepie internetowym oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawę prawną przetwarzania w odniesieniu do powyższych czynności stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • spełnienia naszych zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przez który należy rozumieć:
  • prowadzenie działań marketingu bezpośredniego (w tym newsletter, kody promocyjne),
  • odpowiedzi na przesłane przez Ciebie pytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie Sklepu internetowego, poczty elektronicznej oraz telefonicznie,
  • dokonywanie oceny produktów zamieszczonych w Sklepie internetowym w celu doskonalenia funkcjonowania Sklepu internetowego, produktów i procesu sprzedaży,
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z produktami oferowanymi za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz z usługami świadczonymi drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwiać świadczenie przez nas usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie internetowym (brak podania danych osobowych i adresowych uniemożliwi wykonanie umowy sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego).

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • naszym dostawcom systemów IT, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych;
 • odpowiednim instytucjom finansowym, w zakresie, w jakim jest to niezbędne w procesie realizacji płatności;
 • przewoźnikom, którzy dostarczają do Ciebie wybrane produkty;
 • naszym kontrahentom, hurtowniom, z którymi prowadzimy współpracę na zasadach dropshippingu
 • na żądanie organów publicznych zgodnie z obowiązkami wynikającymi z powszechnie obowiązującego prawa.

Przekazujemy jedynie dane niezbędne do prawidłowego wykonania świadczonych przez nas usług i jedynie w takim zakresie, w jakim wynika to z treści umów zawartych z powyższymi podmiotami (z wyjątkiem ostatniego punktu). Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad tymi danymi i możemy zapewnić ich bezpieczeństwo.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nie dotyczy to danych w pełni zanonimizowanych, które będą zbierane przez platformy Facebook i Google i gromadzone przez ich serwery znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane te jednak nie umożliwią identyfikacji konkretnego użytkownika. 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, będziemy je przechowywać do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed wycofaniem Twojej zgody.

Jeżeli zawarłeś z nami umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów. Ponadto będziemy przechowywać Twoje dane przez obowiązkowy okres wynikający z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, w szczególności w zakresie obowiązku przechowywania dowodów księgowych i dokumentacji podatkowej.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu będą one przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących nam lub przeciwko nam. Dla każdego z tych roszczeń termin przedawnienia wynika z przepisów obowiązującego prawa. 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO),
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych (art. 16 RODO)
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych (art. 17 RODO),
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe (art. 20 RODO),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, który nie jest nadrzędny wobec Twojego interesu lub Twoich praw i wolności oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla celów marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO), 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami za pomocą poczty elektronicznej – adres e-mail info@safestock.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej – adres „SafeStock sp. z o.o.”, ul. Jana Kochanowskiego nr 12, 31-127 Kraków.

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

Korzystanie ze Sklepu internetowego związane jest z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, przez które należy rozumieć m.in. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Zebrane w ten sposób informacje, w tym dane osobowe, pozwalają dzięki ich zautomatyzowanemu przetwarzaniu na przekazanie użytkownikowi Sklepu internetowego treści marketingowych dostosowanych do preferencji każdego użytkownika.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka)

Pliki cookies tzw. ciasteczka to niewielkie pliki wysyłane przez nas do Twojej przeglądarki internetowej, które pozwalają nam odczytać pewne informacje pochodzące z Twojego urządzenia np. czy korzystasz z komputera lub smartfona, co pozwala naszemu oprogramowaniu wyświetlić Ci odpowiednio wersję na komputer lub wersję mobilną. Pliki te nie zakłócają w żaden sposób funkcjonowania Twojego urządzenia.

Jakie pliki cookies wykorzystujemy oraz w jakich celach?

W ramach stron internetowych Sklepu internetowego korzystamy z następujących rodzajów plików cookies:

 • pliki cookies „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach stron Sklepu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony Sklepu internetowego, pliki cookies, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
 • pliki cookies „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron Sklepu internetowego,
 • pliki cookies „funkcjonalne”, które umożliwiają zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień strony Sklepu internetowego i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.,
 • pliki cookies „reklamowe”, które umożliwiają dostarczanie użytkownikom strony Sklepu internetowego treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych plików cookies są dostępne na stronie https://www.shoper.pl/help/artykul/informacje-o-plikach-cookie/.

Jak możesz wyłączyć pliki cookies?

Możesz samodzielnie dostosować zakres, w jakim możemy korzystać z plików cookies na Twoim urządzeniu. Możesz to zrobić zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Pamiętaj jednak, że wiele z wykorzystywanych przez nas plików cookies ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego wyświetlania strony Sklepu internetowego oraz wyświetlanych na niej treści, więc blokowanie takich ciasteczek może zakłócić korzystanie z naszych usług.

Szczegółowe informacje na temat wyłączania plików cookies w poszczególnych przeglądarkach możesz znaleźć klikając poniżej na odpowiednią przeglądarkę:

Narzędzie Google Analytics

Sklep internetowy korzysta z usługi „Google Analytics“ świadczonej przez Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland) do celów analizy użycia witryny przez użytkowników. Usługa korzysta z plików tekstowych przechowywanych na Twoim urządzeniu. Więcej informacji na temat sposobu korzystania przez Google z danych użytkownika można znaleźć tutaj.

Narzędzie Facebook Pixel

Z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes w postaci analizy, optymalizacji i sprawnego działania naszych usług oraz do tych celów Sklep internetowy korzysta z opcji śledzenia zwanej „Facebook Pixel“, którą zapewnia serwis społecznościowy Facebook obsługiwany przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook“). Dalsze informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych przez portal Facebook oraz praw i możliwości użytkownika w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w polityce ochrony danych portalu Facebook. Konkretne informacje i szczegóły dotyczące funkcji Facebook Pixel i sposobu jej działania są dostępne w sekcji pomocy portalu